MENTHOL CRYSTALS


Mô tả

Description

Produce cool feeling in mouth and on skin.

Natural mint flavor.

Application

Food, pharmaceuticals, cosmetics.

Thông tin thêm

Thông tin thêm

Made in

China

Các đối tác

Cát Vàng đại diện độc quyền cho nhiều nhà sản xuất có uy tín hàng đầu trên thế giới.