CALCIUM CARBONATE


Mô tả

Description

  • Smooth white powder, from natural source
  • High reliability, including “light” and “heavy” type
  • Filling agent
  • Anti- caking agent
  • Adjust pH
  • Calcium supplements

Application

Cake, beverage, dairy, pharmaceuticals

Thông tin thêm

Thông tin thêm

Made in

Italia

Các đối tác

Cát Vàng đại diện độc quyền cho nhiều nhà sản xuất có uy tín hàng đầu trên thế giới.