ALOE VERA


Mô tả

Description

Natural, powder form or condensed form.

Used in cosmetics: skin beauty, skin care, moisturizing, acne treatment, psoriasis,…

Improves digestion, treats constipation, detox the body.

Application

Food

Used in beverage, yogurt,…

Cosmetics

Used in cream, lotion or spray, face cleaning cream,…

Thông tin thêm

Thông tin thêm

Made in

Malay / Indo / Mexico

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “ALOE VERA”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các đối tác

Cát Vàng đại diện độc quyền cho nhiều nhà sản xuất có uy tín hàng đầu trên thế giới.