GRAPE SEED EXTRACT


Mô tả

Description

Contains oligomeric proanthocyanidins (OPCs), catechin and epicatechin.

Protects the brain and nervous system.

Good for cardiovascular system, weight control.

Rejuvenate skin, inhibit melanin synthesis.

Application

Cosmetics

Used in anti-aging cream, anti-irritation cream, lotion, gel and toner.

Food

Beverage, dairy products,…

Thông tin thêm

Thông tin thêm

Made in

Japan / Germany

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “GRAPE SEED EXTRACT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các đối tác

Cát Vàng đại diện độc quyền cho nhiều nhà sản xuất có uy tín hàng đầu trên thế giới.