Why choose GOLDEN SAND?

Open positions

Business Coordinator (Sales Admin)

Golden Sand Corporation is seeking candidates for Business Department


  21/04/2022        Negotiation
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

CHUYÊN VIÊN MARKETING

Golden Sand đang chiêu mộ các thành viên để đồng hành trên còn tàu chinh phục thành công và vinh quang


  18/11/2021        Thu nhập thoả thuận
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

PURCHASING AND SOURCING

Golden Sand đang chiêu mộ các thành viên để đồng hành trên còn tàu chinh phục thành công và vinh quang


          Thu nhập thoả thuận
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

En ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI

Sales Representative Mô tả công việc Duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh hiện có (theo dõi đơn hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng,…), tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ khách hàng và những vấn đề phát sinh; Liên hệ chào mặt hàng đang phụ trách (hoặc[...]


  31/08/2021        Thu nhập thoả thuận
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

Find more information

Read more