Why chose Goldensand?

Open positions

PURCHASING AND SOURCING

Golden Sand đang chiêu mộ các thành viên để đồng hành trên còn tàu chinh phục thành công và vinh quang


          Thu nhập thoả thuận
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

En ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI

Sales Representative Mô tả công việc Duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh hiện có (theo dõi đơn hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng,…), tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ khách hàng và những vấn đề phát sinh; Liên hệ chào mặt hàng đang phụ trách (hoặc[...]


  31/08/2021        Thu nhập thoả thuận
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

en R&D MANAGER

Mô tả công việc Thiết lập các dự án nghiên cứu, xây dựng mục tiêu, định hướng quá trình triển khai phát triển sản phẩm; Trau dồi kiến thức chuyên môn, hiểu rõ sản phẩm công ty, trao đổi với NCC về các vấn đề liên quan (nguyên liệu, kỹ thuật, công thức, quy trình…),[...]


  29/08/2021        Thu nhập thoả thuận
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

en Đại Diện Kinh Doanh

Mô tả công việc • Tạo và duy trì lịch trình và thông số kỹ thuật của sản phẩm• Uớc tính thời gian và nguồn lực, theo dõi việc hoàn thành• Theo dõi tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm, cung cấp• Báo cáo kịp thời về các vấn đề[...]


  31/08/2021        Thu nhập thoả thuận
  10/21 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1., Tp Hồ Chí Minh.

Find more information

Readmore